Menu

Niezwykła zabawa w teatr w przedszkolu

teatr w przedszkolu Praca pedagogiczna przedszkola składa się z co najmniej kilku elementów, a jednym z najważniejszych wydają się być zabawy teatralne. Teatr pozwala na korzystanie z wielu środków wyrazu artystycznego i zachwyca swoją głębią, warto więc dołożyć starań, aby edukacja teatralna najmłodszych nie ograniczała się do oglądania przedstawień, skoro zawsze można zdecydować się na uczestnictwo w przynajmniej kilku z nich. Co ważne, dzieci wcale nie postrzegają zabawy w teatr w kategoriach przymusu. Co więcej, same mają z nim kontakt od najmłodszych lat, choć wcale nie są tego świadome. Bawiąc się w szkołę, lekarza lub dom odtwarzają przecież role i wcielają się w postaci, które różnią się od tych, jakimi same są na co dzień. Zabawa w teatr z przedszkolakami nie jest zbyt trudna również dlatego, że dzieci mają naturalną potrzebę wyrażania się i potrzebują do tego różnych form ekspresji. Chętnie rysują, śpiewają, tańczą i mówią, a teatr łączy wszystkie te formy rozwijając dodatkowo kreatywność najmłodszych.

Nie można zapominać i o tym, że samo postrzeganie teatru przez najmłodszych jest dość oryginalne. Dla dzieci jest to wyjątkowa rzeczywistość, która nie stawia im żadnych barier. Tu wszystko może się zdarzyć, a każdy może stać się kimś innym niż zwykle, trudno więc dziwić się, że wprowadzanie maluchów w świat sztuki nie jest trudnym zadaniem. Taki stan rzeczy może zresztą tylko cieszyć, jeśli weźmie się pod uwagę to, jak wiele korzyści niesie za sobą. Maluchy uczestniczące w zajęciach nie tylko doskonalą przecież mowę, ale również stają się bardziej muzykalne. Ich ruchy stają się płynne, a poczucie własnej wartości – większe. Co więcej, dzieci szybciej zapamiętują i uczą się koncentrować swoją uwagę na jednej czynności przez dłuższy czas. Poza tym wzbogacają tak kulturę mówienia, jak i zachowania się. Jednocześnie dowiadują się, jak powstaje sztuka teatralna. Zaletą zabawy w teatr jest również to, że nie pozostaje ona bez wpływu na postawy moralne charakterystyczne dla maluchów. Dzieci stają się dzięki nim bystrzejsze, nie można też odmówić racji psychologom zwracającym uwagę na to, że teatr znakomicie kształtuje dziecięcą osobowość. Jest też odpowiedzią na dziecięce pragnienie sukcesu i uznania tak charakterystyczne dla każdego przedszkolaka.

zajęcia teatralne w przedszkolu Nie bez znaczenia jest i to, że przedstawienia teatralne otwierają przed dziećmi świat przeżyć emocjonalnych, mamy tu przy tym do czynienia tak z radością, jak i ze smutkiem, dzieci mają też okazję przekonać się o tym, że na świecie pojawia się nie tylko dobro, ale i zło. Dzieci wcielając się w losy postaci przeżywają zresztą emocje charakterystyczne dla poszczególnych bohaterów literackich, często też identyfikują się z nimi i dochodzą do wniosku, że naśladowanie ich zachowania ma sens także w codziennym życiu. Okazuje się zresztą, że nawet bohaterowie negatywni pełnią ważną rolę w ich świecie, ważna jest bowiem sama świadomość ich istnienia. Mówiąc o zaletach zabawy w teatr nie można zapominać i o tym, że przedszkolaki postrzegają ją na ogół jako fantastyczną przygodę. W czasie jej trwania mogą się wiele nauczyć, kluczowe znaczenie ma jednak to, że przez cały czas naprawdę dobrze się bawią.