Menu

Zalety szkolnych kółek teatralnych

szkolne kółko teatralne

Szkolne kółka teatralne cieszą się coraz większą popularnością, a zainteresowanie nimi nie powinno być postrzegane ani jako przypadkowe, ani jako niezrozumiałe. Oczywiście, nie wystarczy ich powołanie do życia, aby możliwe było mówienie o ich sukcesie, jeśli więc przedstawienia szkolne mają być odbierane jako wartościowe, konieczne jest nałożenie się na siebie przynajmniej kilku czynników.

Na pierwszy plan wysuwa się w tym kontekście właściwy dobór materiału scenariuszowego, warto przy tym pamiętać, że dobre przedstawienie jest zawsze połączeniem tekstu oraz muzyki, która mu towarzyszy. Nie mniej ważna jest jednak również właściwa obsada ról, jeśli bowiem w rolach głównych będziemy obserwować przez cały czas tych samych autorów, najprawdopodobniej nie będziemy mieli większej szansy na rozwój kółka teatralnego. Warto myśleć również o maksymalnie dynamicznym ruchu scenicznym, który sprawia, że przedstawienia nie kojarzą się już nudnymi akademiami, a także o maksymalnie otwartej formie tak, aby sami aktorzy mogli mieć wpływ na charakter przedstawienia. Duże znaczenie ma też świadomość tego, że praca z grupą musi być rozłożona w czasie, jeśli bowiem założymy, że kółko natychmiast zacznie odnosić sukcesy na forum międzyszkolnym, wprowadzimy przede wszystkim niepotrzebną presję i stres.

Praca z grupą składa się zresztą z przynajmniej kilku elementów i choć na pierwszy plan wysuwają się ćwiczenia dykcji oraz te, które obejmują kulturę żywego słowa, nie można koncentrować się jedynie na nich. Wcale nie mniejsze znaczenie ma usprawnienie możliwości dziecięcego głosu, przygotowanie ciała, a w dalszej kolejności rozwijanie jego zdolności ekspresyjnych, wyrabianie umiejętności polegającej na dostrzeganiu istoty różnych zjawisk, a także tych, które umożliwiają wyrażanie zróżnicowanych uczuć oraz nastrojów. Dopiero ostatni etap ćwiczeń obejmuje rozbudzanie wyobraźni, która powinna być oparta na skojarzeniach, a co za tym idzie – gry sytuacyjne. Gdy dzieci są już odpowiednio przygotowane można przystąpić do ćwiczeń z głośnego czytania, a w dalszej kolejności z recytowania z pamięci, nie wolno jednak zapominać również o kształceniu wokalnym. Nie każdy musi śpiewać piosenki perfekcyjnie, dobrze jednak, jeśli uczniowie będą mieli świadomość tego, że nie jest to umiejętność niemożliwa do zdobycia.

Realizacja większej formy scenicznej to uwieńczenie pracy, powinna być jednak poprzedzana próbami inscenizowania znacznie krótszych tekstów, dzięki czemu uczestnicy zajęć będą mogli przekonać się w praktyce, jak sprawdzają się nabyte przez nich umiejętności oraz nabrać pewności siebie. Poważnym błędem jest przy tym dążenie do tego, aby teatr szkolny przypominał ten, który ma zawodowy charakter. Problemem jest zresztą nie tylko młody wiek samych aktorów, ale również ryzyko utraty największego waloru przedstawień przygotowywanych przez amatorskie grupy teatralne. Nie można przecież zapominać, że amator to osoba, która nie tylko kocha to , co robi, ale również wykonuje stawiane jej zadania z prawdziwą pasją, szkoda więc, aby pasja ta została zdławiona w imię sukcesu scenicznego typowego dla zawodowych grup.

szkolny teatrPamiętajmy i o tym, że przedstawienia organizowane przez szkolne kółka teatralne mają konkretnego widza. Jest nim rówieśnik aktorów, który dowiaduje się dzięki inscenizacjom czegoś nowego tak o sobie samym, jak i o świecie, który go otacza. Teatr szkolny nie powinien zatem budzić skojarzeń z jednym tylko przedstawieniem zwłaszcza, że ma szereg walorów właśnie jako proces, w wyniku którego możemy mówić o kształtowaniu się młodego człowieka. Jest to zresztą czas, który powinien być jak najlepiej zorganizowany, podczas zajęć nie powinno wiec zabraknąć czasu nie tylko na zabawę i naukę, ale również na refleksję oraz dyskusję. Nie można też zapominać o tych ćwiczeniach, które prowadzą do samodoskonalenia oraz samorealizacji, zawsze warto też słuchać propozycji uczniów. Owszem, nie każda jest warta realizacji, każda zasługuje jednak na to, aby podejść do niej z szacunkiem i zastanowić się nie tylko nad jej słabymi, ale i nad mocnymi stronami. Warto pamiętać też, że młody człowiek podlega pewnym przeobrażeniom psychicznym. Bardzo często nie rozumie nie tylko innych, ale i siebie, kółko teatralne powinno więc starać się rozwiązywać tego rodzaju problemy. Co ważne, nie jest to wcale niemożliwe, mówimy bowiem o zajęciach, które uczą szeregu technik ułatwiających komunikację niewerbalną oraz werbalną.

Umiejętności przydają się przede wszystkim na scenie, gdzie wykorzystywany jest ruch, gest oraz mimika, wielu młodych aktorów przyznaje jednak, że zdobyte przez nich umiejętności mają duże znaczenie także w ich codziennym życiu. Udział w zajęciach pozwala na poznanie siebie, a ponieważ ułatwia wywoływanie emocji, uczy też, jak sobie z nimi radzić.